Važna upozorenja

PRIJAVA I ODJAVA KAMPERA

 • Kampiranje je moguće isključivo uz festivalsku ulaznicu (za dva dana) i ulaznicu za kamp
 • Kupljena ulaznica za kamp na ulazu u kamp zamjenjuje se kamp narukvicom (wristbands). Isključivo kamp narukvica omogućuje ulaz i kretanje u prostoru kampa. Kamp narukvica ne smije se skidati, rezati, trgati ili na bilo koji način oštećivati jer prestaje biti važeća
 • Pri dolasku u kamp, kamper je obvezan prijaviti se na recepciji kampa i potpisati ugovor o poštivanju reda u kampu

KORIŠTENJE PROSTORA ZA KAMPIRANJE

 • Kampiranje je dopušteno samo na prostoru predviđenom za kampiranje, zabranjeno je podizati šatore izvan ograđene zone kampa
 • Zabranjen je ulaz ili uvođenje neprijavljenih osoba u kamp
 • Dovođenje kućnih ljubimaca u kamp strogo je zabranjeno

UPORABA UREĐAJA I OPREME

 • Kamperi mogu upotrebljavati komunalne uređaje ( tuševe, umivaonike i WC-e)  te opremu kampa. Uređaje i opremu kamperi su dužni pravilno koristiti u svrhu zadovoljavanja potrebe za koje su namijenjeni
 • Zabranjena je upotreba električnih uređaja ( štednjaka, hladnjaka) te bilo kakvog kuhala
 • Umivaonici, tuševi, i zahodi moraju se koristiti na ispravan način sukladno svrsi kojoj su namijenjeni, vodeći računa da se radi o sanitarnim uređajima za zajedničku uporabu svih kampera

ČUVANJE OSOBNIH STVARI I ODGOVORNOST ZA OZLJEDE U KAMPU

 • Osobe koje pate od kroničnih bolesti i alergija moraju se javiti na recepciju kampa
 • Organizator i uprava festivala ne odgovara za izgubljene i ukradene stvari, osim za stvari ostavljene na mjestu za čuvanje stvari
 • Kamper je dužan voditi računa o svojoj imovini i stvarima u kampu
 • Organizator i uprava festivala ne odgovara za nesreće ili ozljede koje nastanu osobnom nepažnjom kampera
 • Posjetitelji koriste sve sadržaje na vlastitu odgovornost

ZAŠTITA OKOLIŠA U KAMPU

 • Kamperi su dužni čuvati zelenilo u kampu, zabranjeno je trganje grana i sječa stabala
 • Kamperi su obvezni koristiti kontejnere i odgovarajuće PVC vreće za smeće
 • Kamperi su obvezni iz kampa iznijeti sve što su unijeli

JAVNI RED I MIR U KAMPU

 • Kamperi su dužni poštovati javni red i mir u kampu
 • Poštujte tuđi odmor i slobodno vrijeme
 • Organizator ima pravo zabraniti ulaz svakom posjetitelju za kojeg smatra da bi mogao ugroziti sigurnost posjetitelja ili prouzročiti probleme

ZAŠTITA OD POŽARA

 • Strogo je zabranjeno paljenje vatre ili roštilja u kampu, osim na to predviđenom mjestu
 • U kamp je zabranjeno unošenje lako zapaljivih goriva, pirotehničkih i eksplozivnih sredstava i sl.

OSTALA PRAVILA

 • Razna oštećenja, neispravnost instalacije i opreme i svako nepoštivanje ovih Pravila reda u kampu, kamper prijavljuje službi recepcije kampa
 • Žalbe u svezi sa radom kampa, kamper može upisati u Knjigu žalbi koja se nalazi na recepciji kampa

POSLJEDICE NEPRIDRŽAVANJA PRAVILA REDA U KAMPU

 • Kamper je obvezan pridržavati se svih odredaba ovih Pravila reda u kampu
 • Ako se utvrdi nepoštivanje ovih pravila, organizator ima pravo kamperu otkazati smještaj u kampu
 • U slučaju otkazivanja smještaja sukladno ovim Pravilima kamper je dužan platiti naknadu za počinjenu štetu

DODATNA UPOZORENJA:

 • Pregled posjetitelja i njihovih stvari biti će obavljeni zbog osobne sigurnosti posjetitelja
 • Posjetitelj pristaje da kao dio publike bude snimljen zvučno ili slikovno.
 • Posjetitelji parkiraju vozila na vlastiti rizik
 • Zabranjeno je unošenje staklenih boca i limenki
 • Zabranjeno je unošenje narkotika
 • Zabranjeno je unošenje oružja, velikih kišobrana i drugih oštrih predmeta koji mogu ugroziti sigurnost posjetitelja
 • Glasna glazba može oštetiti vaš sluh

Zabranjeno je:

 • unošenje hrane, boca i limenki
 • unošenje oružja, velikih kišobrana i drugih oštrih predmeta koji mogu ugroziti sigurnost posjetitelja
 • unošenje narkotika
 • unošenje lako zapaljivih goriva, pirotehničkih i eksplozivnih sredstava…
 • dovođenje kućnih ljubimaca
 • paljenje vatre ili roštilja u kampu, osim na za to predviđenom mjestu
 • upotreba električnih uređaja te bilo kakvog kuhala u kampu
 • podizati šatore izvan ograđene zone kampa
 • ulaz ili uvođenje neprijavljenih osoba u kamp
 • trganje grana i sječa stabala

Dozvoljeno je:

 • unošenje prtljage (ruksaci)
 • unošenje kabanica i malih sklopnih kišobrana
 • unošenje sunčanih naočala
 • unošenje mobilnih telefona
 • unošenje cigareta i upaljača